ACHTERGROND

Het stuk Granaatweken is gebaseerd op het gelijknamige boek van Louis van Dijk en Ben Peters dat gaat over de oorlogsgeschiedenis van Schijndel. In dit boek worden delen uit dagboeken en notities van Schijndelaren geciteerd waardoor een zo volledig mogelijk beeld van de gebeurtenissen tijdens de oorlog wordt gegeven.

Hieronder vind u delen uit het boek De Granaatweken.

Boek

FRAGMENT 1: DE MOBILISATIE

Hitler wist een groot deel van zijn onderdanen zodanig aan te spreken dat zij hem blindelings in zijn verderfelijke overmoed wilden volgen. Europa voelde de dreiging naderen, maar de angst daarvoor werd veelal verdrongen. Men wilde en kon zich niet indenken dat Duitsland, na de verpletterende nederlaag aan het eind van de Eerste Wereldoorlog van 1914 – 1918, zich weer opnieuw…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 2: DE INVAL

10 mei 1940 “In alle vroegte maakt de radio bekend dat Duitse troepen zonder enige aankondiging vooraf op verscheidene plaatsen zowel de Nederlandse als de Belgische grens zijn overgetrokken. Op talrijke plaatsen ondervinden zij bij gebrek aan een juiste bewapening of door verraderlijke list weinig tegenstand. Veel weerstand ondervindt het invallende Duitse leger wel van de soldaten in de Peelstelling, die vaak het listige…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 3: DISTRIBUTIEBONNEN

“Schijndel heeft van oudsher altijd veel arme mensen gekend, die echt moeten sappelen om aan de kost te komen.  De zusters, vooral die van Wijbosch, worden al vroeg geconfronteerd met slecht gevoede, zelfs ondervoede kinderen op school. In samenwerking met de parochie en de St. Vincentiusvereniging richten de zusters van Wijbosch in 1889 een spijskokerij op, waarbij de zusters voor de behoeftige kinderen een…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 4: D-DAY

NA DE INVASIE D-DAY 6 JUNI 1944 Dan vindt op 6 juni 1944 in Normandië de invasie plaats. Een onvergetelijk gebeuren met aan weerszijden grote aantallen doden. De oorlogskerkhoven, maar ook restanten als bunkers, verwoest oorlogsmateriaal en de vele kleine musea in Normandië getuigen van een niet met woorden te beschrijven strijd, die uiteindelijk moet leiden tot ook onze bevrijding. De opmars van de…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 5: SCHIJNDEL BEVRIJD?

En zo bereiken wij Zondag 17 september Piet Verhagen, die als lid van de ondergrondse veelal alleen schijnt te opereren en nogal wat omzwervingen heeft gemaakt is weer in Schijndel aangeland en vertelt er het volgende van:  Ik ga weer terug naar de Pompstraat en wij luisteren naar Radio Oranje en wij begrijpen dat de bevrijding op komst is. En jawel, daar zien wij op zondagmorgen…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 6: ONTRUIMINGEN

De St. Servatiusstraat is op 29 september ontruimd. Velen moeten naar omliggende dorpen evacueren, omdat de schuilkelders bij Geerkens, het moederhuis, Swinkels, de boterfabriek en Lidwina overvol zijn. In het moederhuis zijn 950 personen, bij Geerkens 382 personen gehuisvest. Ook veel particuliere kelders zijn overbevolkt. Bij Jan van de Westerlaken zijn wij met 34 personen ondergebracht. (R) De zusters van het Moederhuis zien kans de stroom van…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 7: ANGST VOOR DUITSERS

Donderdag 12 oktober: Dodelijke ongevallen zijn aan de orde van de dag. H. Bolsius moet er van vertellen: De artillerie-activiteit is groter dan de vorige dagen. Op de Boschweg in het gezin van Alebeek, de vrachtrijder, zijn de vrouw en een kind dodelijk getroffen, terwijl de man en een kind resp. een arm en een been missen. (Bl) Altijd angst voor…
dwise
26 maart 2019
Boek

FRAGMENT 8: DE BEVRIJDING

Maandag 23 oktober: De Airborne-Koerier meldt: In de nacht van 22 op 23 oktober stonden er in een halve cirkel rond Schijndel van Eerde tot St. Oedenrode geallieerde tanks op 3 m van elkaar en die beschoten Schijndel! (AK) Het is dan toch echt waar: Wij zijn bevrijd! Joh. van Rooij kan het nauwelijks geloven: Vannacht tegen 24.00 uur begon het…
dwise
26 maart 2019