Boek

FRAGMENT 6: ONTRUIMINGEN

Geschreven door 26 maart 2019 juli 10th, 2019 No Comments

De St. Servatiusstraat is op 29 september ontruimd. Velen moeten naar omliggende dorpen evacueren, omdat de schuilkelders bij Geerkens, het moederhuis, Swinkels, de boterfabriek en Lidwina overvol zijn.
In het moederhuis zijn 950 personen, bij Geerkens 382 personen gehuisvest. Ook veel particuliere kelders zijn overbevolkt. Bij Jan van de Westerlaken zijn wij met 34 personen ondergebracht. (R)

De zusters van het Moederhuis zien kans de stroom van evacués toch nog op te vangen:
De evacués worden opgevangen in de kelder van de buitenschool. Totaal zitten er nu in de kloostergebouwen 950 personen. De voedselvoorziening is gelukkig uitstekend: bakkers en slagers helpen trouw.
Op het sportterrein worden 4 Duitsers begraven door hun makkers. (Z)

De buitenschool is de lagere de boerderij te zien met de fietsenberging. (Archief Ben Peters ) meisjesschool tegenover de hoofdingang van het klooster. De pastoor wordt kennelijk door de Duitse commandant  gerespecteerd. Als er een zware beslissing genomen moet worden treedt hij op de pastorie met de pastoor in overleg. Het werkt goed uit voor de nog niet geëvacueerde inwoners.

Vandaag lees ik de H. Mis in de kelder van de fa. Geerkens. Dit vindt later nog meermalen plaats. Ook in de schuilkelder van H. Jansen en van Swinkels. De Servatiusstraat en de Hoofdstraat tot aan de Pompstraat/ Kerkstraat moeten evacueren. De waarnemend burgemeester, dhr. H. Jansen, komt met Oberst von der Heiden (Heijdte) om 11.00 uur een bespreking houden op de pastorie over evacuatie van geheel Schijndel.
Dhr. Jansen heeft mij ingefluisterd de Overste voorkomend te ontvangen en zo mogelijk een glas sherry te schenken. Dit valt in goede aarde. De Overste is zelf uiterst correct en beleefd en het gesprek verloopt rustig. De burgemeester en ik bepleiten de onmogelijkheid van dit voorstel. Het bevel tot algehele evacuatie is niet gegeven. (D)

Bron tekst: De Granaatweken – Ben Peters, Louis van Dijk
Bron foto: Fotoarchief Jan v.d. Bosch